Пространствен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява практическо обучение в областта на проектирането. Обучението в програмата преминава през курсове по дизайн на обществената среда, продукт дизайн, интериорен дизайн, триизмерно компютърно проектиране, арт мениджмънт, дизайн на изложбени и рекламни площи, еко дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват разработване на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Пространствен дизайн

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на техническите науки.

Кандидатите с образователна степен от област, различна от тази на програмата, записват курсове от подготвителен блок.