Анимационна режисура

Кратко представяне на програмата:

Програмата представя анимацията като визуална графична синтетика между карикатурата, комикса, гротеската, плаката, илюстрацията и малката пластика. Осъществява се видеoобмен с чуждестранни висши училища и академии за анимация, представляващ селекция от най-популярните техни филми и автори. Обучението в програмата преминава през курсове по режисура на анимационния филм, монтаж и сценарий, основи на игровия дизайн, компютърна 2D и 3D графика. Извънаудиторните учебни форми включват проекти, самостоятелни работи и стаж.

прочети още
Анимационна режисура

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Допълнителни изисквания за прием:

- подготовка по анимационен типаж, декор и сториборд, както и по постановката на всички жанрове анимационни филми, видеоклипове и рекламни спотове;

- подготовка за работа с 2D и 3D-анимация, видеоигри и компютърни графични продукти.

Завършилите бакалавърска степен в областта на визуалните изкуства в НБУ представят авторски проект - сценарий и сториборд. Всички останали кандидати представят портфолио.