Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Телекомуникации“ представя съвременния свят на телекомуникационните и компютърни мрежи и системи, технологии и услуги. Обхваща една от най-перспективните за професионално развитие и иновации област. Програмата се разгръща в няколко области на телекомуникациите – телекомуникационни и компютърни мрежи и системи, мобилни клетъчни мрежи, мрежи за радио и телевизионно разпръскване, телекомуникационни оператори и услуги, платформи за разпространяване на цифрово аудио и видео съдържание, системи и софтуер за професионално производство на цифрова аудиовизуална продукция и звукозапис, проблеми на етиката и елегантността на изкуствения интелект в дигиталните услуги и ергономия на дигиталното работно място, архитектура и дизайн на центрове за дигиталното производство и услуги, софтуер и мрежови операционни системи, изграждане и управление на центрове за данни, инсталиране и поддържане на уеб платформи и услуги, мониторинг и управление на мрежова инфраструктура, компютърна и комуникационна сигурност, системно и мрежово администриране и надеждност на комуникацинна и информационна инфраструктура и услуги, бизнеспланиране и маркетинг на дигитални услуги, лицензиране, регулиране и мениджмънт на електронни медии, радио и телевизия, иновации и реализация на технологични и инфраструктурни проекти в информационните и телекомуникационните технологии, електромагнитна съвместимост и безопасност при електромагнитни излъчвания, правна рамка и стандарти в телекомуникациите и компютърните системи.

Програмата има две специализации:

- Цифрови телекомуникационни и компютърни мрежи и системи

- Мобилни комуникации и цифрови медии

прочети още
Телекомуникации

Прием:

програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания по телекомуникации.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул, определени от приемната комисия.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" записват надграждащ семестър.