Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската степен по маркетинг, реклама и връзки с обществеността е създадена, за да предостави на студентите интегриран и стратегически поглед върху маркетинга. Основната цел на програмата е да разработи ефективни маркетингови, бранд и рекламни специалисти, разполагащи с познания и разбиране относно различните форми на маркетингови комуникации, включително набор от технически, личностни и концептуални умения, които ще подобрят възможностите им за бъдеща кариера в тази сфера.

Основните ценности, които стоят в основата на тази програма и я разграничават от традиционните магистърски програми по маркетинг, са интегративният подход, отчитането на новите маркетингови реалности и създаването на компетентност в балансиран микс от маркетингови умения на експертно ниво.

прочети още
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Прием:

Прием: г-жа Десислава Пенчева

dpencheva@citycollege.sheffield.eu

0888435750

Секретар-специалист:

Тихомир Тихомиров, координатор на City College, 118-1