Литература, книгоиздаване, медии

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага комплексно, интердисциплинарно обучение в три свързани помежду си области: литературата, книгоиздаването и медиите. Нейните цели са както теоретични (обучение на студентите в постановки на съвременното литературознание, теорията и историята на книгата и книгоиздаването и медиазнанието, по-специално на литературните и печатните медии), така и практически (образование в практиките на редакторската и издателската дейност и литературния анализ).

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска и магистърска степени в областта на хуманитарните и социалните науки. Приемът се осъществява след интервю.