Продуктов дизайн за интериор

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретично и практическо обучение на дизайнери на обекти, предназначени за използване в интериорни пространства - мебели, осветителни тела, декоративни елементи и др. Обучението в програмата преминава през курсове по продуктов дизайн, устойчив дизайн, осветление, работа с материали и конструкции, триизмерно компютърно проектиране, моделиране и визуализация. Извънаудиторните учебни форми включват разработване на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Продуктов дизайн за интериор

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю, мотивационно есе и по желание на кандидата - портфолио със свободни работи, които представят художествените умения на кандидата.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на техническите науки.

Кандидатите с образователна степен от област, различна от тази на програмата, записват курсове от подготвителен блок.