Клинична социална работа

Кратко представяне на програмата:

Програмата е плод на дългогодишно сътрудничество с университети в Европа и САЩ в областта на социалната работа с клинични случаи и семейства. Социалната работа се мисли като управление на включването/изключването на уязвими групи от хора в различните социални системи. Ангажирането с клиентите и работата по случая се преподава през психодинамичния и системен подход.

Следването в програмата е тясно обвързано с работата с клиенти под супервизия и ежеседмично участие в клиничен семинар. Програмата е подходяща за социални работници, които искат да се профилират в работата по случай в общността и в институциите.

прочети още
Клинична социална работа

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в една от областите: хуманитарни науки, психология или социални дейности.

Приемът включва интервю и мотивационно есе. С предимство се ползват кандидати, които имат опит в областта на помагащите професии - работили са в клиничен контекст, в неправителствени организации, полагали са доброволен труд в полето на социалната работа.