Публичен мениджмънт (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Публичен мениджмънт" е създадена, за да даде компетенции в областта на публичния мениджмънт на национално, регионално и местно равнище. Цели създаването на знания за правната рамка, информационното осигуряване и институционалното взаимодействие при реализацията на стандартите, проектите и програмите за публичното управление.

прочети още
Публичен мениджмънт (на английски език)

Прием:

1.Диплома за бакалавърска или магистърска степен.

2.Познания по английски език на ниво В2

3.Основни знания в областта на публичната администрация.

4.Участие в интервю за прием в програмата и написване на мотивационно есе.

5.Онези кандидати, които не изпълняват изискващите се условия за прием в програмата, записват подготвителен модул към нея.