Тонрежисура

Кратко представяне на програмата:

Програма "ТОНРЕЖИСУРА" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: тонрежисура, звукови технологии, софтуерни решения в музикалното студио, електронен звук, звуков монтаж, аудиодизайн на звук, синтез на звук, мастеринг, звук в киното и телевизията, компютърно моделиране на звуковата картина. Програмата е уникална за страната ни със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. Програмата периодично се обновява. Изискванията от професионалните организации, които ползват кадрите, са допълнителен стимул за непрекъснатото въведение на новите технологии и връзката с научните открития в учебния процес. През 2014 година програмата получи отлична акредитация за шест годишен период.

прочети още
Тонрежисура

Прием:

Приемът в програмата е следният:

Кандидатите трябва да имат завършено ниво "бакалавър". Тези, което са завършили бакалавър в областта на музикалните изкуства се обучават 3 семестъра, а тези които са в друга област - минимум 4 семестъра като първият е подготвителен.

Специализиран изпит:

"Есе на тема: Защо избрах да се обучавам в магистърска програма "Тонрежисура" в НБУ

и

"Интервю на кандидата с Комисията по прием.