Илюстриране и графични технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата е професионално ориентирана в областта на илюстрацията и графичните технологии. Обучението в програмата преминава през различни високо и дълбокопечатни графични техники, като се разглежда и много специалната техника – Мецотинто. Ателието по илюстриране и графични технологии разполага с необходимата материална база и инструментариум, с които студентите да реализират своите графични проекти. Обучението комбинира курсове по графика с такива по графично оформление на печатни издания, техники и стилове в илюстрирането и дизайна, дигитална илюстрация. По време на обучението си в програмата студентите имат възможност за работа по реални проекти, както на практика и стаж.

Обучението в програмата включва и извънаудиторните учебни форми в които студентите работят самостоятелно по творчески проект.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябвя да притежават базисни познания областта на изобразителните изкуства.

Приемът включва специализиран изпит - представяне на портфолио със свободни графични работи и събеседване с изпитната комисия.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.