Психология на развитието

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирана теоретична подготовка за процесите на психическото развитие в норма и патология в периода детство-юношество, за закономерностите в динамиката на възникване на нови форми и структури в цялостния психичен живот на детето. Обучението в програмата преминава през курсове за устройството на човешкия мозък и развитието на психичните функции, курсове по психодиагностика и психопатология на развитието, разстройства на когнитивното развитие, психични разстройства, обучението като активна среда за развитие. Тренинговите курсове включват приложни и изследователски семинари, конференции, стажове, практики и курсови работи.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Психология на развитието

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на психологията.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.