Гръцки език и култура

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Наука за езика, Наука за литературата, Историческото познание, Класическа литература и античен театър, Въведение в християнството; практически курсове от програмата като Старогръцки език, Латински език, Политическа история на древна Гърция, Археология и културна география на Средиземноморието в древността, Новогръцки език, Превод и коментар на публицистични текстове, Стратегии на писмения превод и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове.

прочети още
Гръцки език и култура

Прием: