Уеб дизайн и графична реклама

Кратко представяне на програмата:

Уеб дизайнът и графичната реклама са важна част от визуалното представяне на информацията и важна част от съвременната комуникация. Програмата е насочена към усвояването на нов и модерен визуален език, свързан с принципите в дизайна, композицията, цвета, типографията и други важни елементи на визуалната грамотност.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Древните цивилизации, Култура и семиотика, Човешка култура, Антропология, практически курсове като - Изобразителна методика на дизайна, Форма и цвят в дизайна, Фотографски практики, Илюстрация и др. През третата и четвъртата година „Уеб дизайн и графична реклама“ е със специализирани и практически курсове към програмата, извънаудиторни учебни форми и стаж.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.