Германистика (с втори чужд език английски)

Кратко представяне на програмата:

Програма „Германистика (с втори чужд език английски)“ дава широкопрофилна подготовка в областта на езика, литературата, теорията и практиката на превода, методиката на преподаване на немски език, както и на историята и културата на немскоезичните страни. Езиковото обучение се провежда през четирите години и съчетава теоретичен и приложен характер. По време на обучението си студентите получават задълбочена подготовка по два чужди езика: първи чужд език немски (на ниво С2), и втори чужд език английски (на ниво В2). Обучението предлага основополагащи курсове както в областта на филологическите науки, така и интердисциплинарни курсове, които имат допирни точки с професионалното направление „Филология“. Студентите придобиват задълбочени знания за немския език, литературата, историята и култура на немскоезичния свят, теорията и практиката на превода и чуждоезиковото обучение. През третата и четвъртата година програмата предлага специализации „Превод“ и „Преподавател по немски език“, както и възможност за minor програма – втора специалност по избор на студентите, която при постигане на определен успех е безплатна.

На студентите от програмата се предлагат преференциални условия при посещение на езикови курсове към Гьоте-институт. В рамките на програмата се изучават специални дисциплини за подготовка на учители по немски език, според разработената от Гьоте-институт програма „Уча се да преподавам немски език“.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.