Визуални изкуства

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование, което се състои от двусеместриални курсове по основни научни направления. Тази теоритична част на обучението е концентрирана върху историята, естетиката и теорията на изобразителното изкуство. Разглеждат се теми свързани с различни апекти на композицията и изразните стредства във визуалните изкуства.

В тези първи две години на програмата студентите имат възможност да се обучават в практически курсове в областта на рисунката, живописта, пластиката, графиката, илюстрацията, керамиката и порцелана, художественото стъкло, плаката и рекламния дизайн, сценичния дизайн, както и в основни компютърни курсове и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в шест модула, които водят до определена професионална квалификация. Модулите предлагат специализирани аудиторни курсове и тренингови учебни форми.

прочети още
Визуални изкуства

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.