Графичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Култура и семиотика, Митология и религия; практически като - Практични аспекти в графичния дизайн, Приложни аспекти на графичния дизайн, Компютърно създаване и обработка на изображения, Векторни техники, Етюд и портрет и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани аудиторни курсове към програмата, тренингови учебни форми и стажове.

прочети още
Графичен дизайн

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.