Международен алтернативен туризъм ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по организация и управление на международния алтернативен туризъм, туроператорска, агенстка и транспортна дейност, екскурзоводство и туристическа анимация, екотуризъм, геоложки туризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, винен туризъм, екстремен туризъм и др. Тренинговите курсове включват семинари, разработване на проекти, практики и теренни проучвания на туристически обекти и дестинации за алтернативен туризъм.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" по 3.9. Туризъм - те записват допълнително 15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от тренингови курсове.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по..." в областта на туризма, записват допълнително надграждащ семестър / 15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от извънаудиторни учебни форми /.