Културен туризъм ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата има интердисциплинарен характер, представящ пресечната точка между туризма и културата. Залага на усвояването на комплексни знания и умения в сфери, които засягат културния туризъм. Това са знания и умения, разбирани като начин на живот, специализирани видове туризъм, оценка на удовлетвореността на туристите, връзки с обществеността, местно развитие и културни ресурси.Курсовете осигуряват теоретичната подготовка на студентите, включват практически занимания, представят проблематика в разнообразен географски и исторически контекст, обхващат специфични знания в сферата на туризма, нормативните документи, разработването на проекти.

прочети още
Културен туризъм ДО

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степени в областта на хуманитарните, социалните, стопанските и правни науки.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" записват надграждащ семестър.