Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата „Инженеринг на цифрови услуги“ е резултат от дългогодишна съвместна дейност на преподаватели от департамент „Телекомуникации“ и ръководни кадри от глобални корпорации с представителство в България като Atos (Unify Global Operations Sofia Centre), IBM Bulgaria, DXC Regional Delivery Bulgaria Center (HP Global Delivery Center), GTT Communications Bulgaria (Interoute) и др.

Тя въвежда студентите в работната динамика и разпространение на информационните технологии в сферата на телекомуникациите, чийто ефект се чувства особено в новата работна среда на глобална взаимосвързаност и различни точки на присъствие, разпръснати по цял свят. Това поражда нуждата от нов тип интердисциплинарна квалификация, която включва ключови умения за общуване с различни региони в света. Затова програмата се фокусира върху обвързването на приложната психология на поведението на глобалното работно място с традиционни професионални умения, с цел постигане на динамичен баланс между ускореното развитие на технологиите и намаляващото лично пространство.

Програмата си поставя за цел да въведе бъдещите специалисти в процесите на усвояване на новите комуникационни технологии и постигането на синхрон при общуването в хибридна среда. Пандемията през последните две години направи възможно физически осезаемата среда на фирмените офиси да се превърне във виртуална, а локално обособените екипи да се превърнат в международни, интеркултурни и многоезични. Новият хибриден инструментариум за успешно справяне с различни телекомуникационни дейности получи своя първи тест в реална среда. „Постоянното отдалечаване“от централния офис поражда нови възможности за оптимизация и синхронизационни трудности. Ключовите умения за преодоляване на тези трудности са реалния фокус на майнър-програмата, в която ще се обърне внимание и на актуални форми на изкуствения интелект (RPA, API, ML, DL), който оптимизира и трансформира глобалната работна среда.

прочети още
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.