Англицистика

Кратко представяне на програмата:

Специализация „Преподавател по английски език“ подготвя специалисти-филолози, които владеят английски език на ниво професионална компетентност и притежават нужните теоретични и практически умения за преподаване на английски като чужд език.

Специализация „Преводач“ подготвя специалисти в областта на превода и междукултурната комуникация, които притежават двуезична грамотност и придобиват професионални умения за писмен и устен превод от и на английски и български език. В рамките на майнър програмата студентите придобиват необходимите преводачески умения и компетенции за успешна реализация на пазара на труда.

прочети още
Англицистика

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.

За тази майнър-програма е необходимо и владеене на английски език на ниво В2 или по-високо.