Гражданско образование

Кратко представяне на програмата:

Записалите програмата студенти изучават гражданското общество като като специфична междинна сфера, стояща помежду стопанството и държавата, т.е. като един от трите стълба на съвременната либерална демокрация. По-конкретно те изучават: 1. Принципите – правни и етически, - върху които стъпва гражданското общество в съвременния либерално-демократичен свят; 2. Основните човешки и граждански права и формите на тяхната защита от българските и международните институции; 3. Основните форми и практики на свободна асоциация на гражданите и функциите на неправителствения сектор в България и Европейския съюз; 4. Проблемите на обществената сигурност и регулациите на индивидуалната свобода и на свободата на сдружаване, които сигурността налага.

прочети още
Гражданско образование

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.