Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

Програмата предлага обучение по актуална проблематика. Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нуждата специалисти с познания в опазването на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Прием:

При висок успех от първите две години, студентите записват безплатно minor програма-втора специалност. Безплатното обучение във вече записаната minor програма може да продължава само при взети всички кредити от предходния семестър в програмата