Русистика (Руски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Майнър-програмата – втора специалност „Русистика (руски език, култура и литература)“ може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по руски език и руска култура и литература към основната програма на студента.

Програмата е четирисеместриална. През първия семестър студентите добиват знания за езиковото богатство на руски език и културата и историята на Русия. През втория семестър се запознават с културните традиции и специфичните характеристики на руските медии. През третия семестър студентите разширяват познанията си за особеностите на междукултурната комуникация и бизнеса в Русия. През четвъртия семестър имат възможност да направят културни паралели между България и рускоезичния свят, както и да обогатят знанията си в областта на руската литература.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.