Електронен каталог

Докторски програми

Администрация и управление
Бизнес администрация
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)
Туризъм
Антропология
Антропология
Археология
Археологически изследвания и археометрия
Архитектура
Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли
Теория и история на архитектурата
Дизайн
Дизайн
Здравеопазване и социална работа
Логопедия
Логопедия (на английски език)
Изкуствознание и история на културата
Изкуствознание и визуални изследвания
Изящни изкуства
Визуално-пластични изкуства
Икономика
Световно стопанство. Международни икономически отношения
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Информатика
Информатика
История
Исторически изследвания
Кино, реклама и шоубизнес
Кинознание, киноизкуство и телевизия
Когнитивна наука и психология
Обща психология
Медии и комуникация
Медии и обществени комуникации
Музика
Музика
    Модул: Музикално изпълнителско майсторство
    Модул: Музикознание и музикално изкуство
Национална и международна сигурност
Стратегии и политики на сигурност
Нова българистика
Теория и история на литературата
Политически науки
Политически науки
Право
Граждански процес
Гражданско и семейно право
История на държавата и правото
Конституционно право
Наказателно право
Трудово право и обществено осигуряване
Средиземноморски и Източни изследвания
Египтология
Театър
Театрознание и театрално изкуство
    Модул: Театрално изпълнителско изкуство
    Модул: Театрознание и театрално изкуство
Телекомуникации
Телекомуникации
Философия и социология
Социология
Чужди езици и култури
Германски езици (английски и немски език)
Методика на обучението по съвременни езици
Общо и сравнително езикознание
Славянски езици (руски език)
Теория и практика на превода
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Семиотика