Електронен каталог

Магистърски програми

Администрация и управление
Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на рисковете
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Бизнес комуникации
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт
    Специализация: Енергийни пазари
    Специализация: Телекомуникации и IT
    Специализация: Транспорт
Лидерство и публичен мениджмънт
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт на развлекателната индустрия
Мениджмънт на туристическия бизнес
Публичен мениджмънт (на английски език)
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на здравеопазването
Антропология
Визуална антропология
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Археология
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)
Архитектура
Архитектура
Дизайн
Артистични практики в архитектурна среда
    Специализация: артистични практики в архитектурна среда
Експозиционен дизайн и креативни индустрии
    Специализация: Експозиционен дизайн
Мода, стайлинг и бизнес стратегии
    Специализация: Мода и бизнес стратегии
    Специализация: Стайлинг
Продуктов дизайн за интериор
    Специализация: Продуктов дизайн
Пространствен дизайн
    Специализация: Пространствен дизайн
Здравеопазване и социална работа
Артистични психо-социални практики и психодрама
Езикова и речева патология
Езикова и речева патология (на английски език)
Клинична социална работа
Психо-социални интервенции с деца и семейства
Психо-социални интервенции с деца и семейства на английски език
Управление на здравеопазването
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Технологии в писмения и устния превод
Изящни изкуства
Артистични практики в архитектурна среда
    Специализация: артистични практики в архитектурна среда
Живопис
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
Плакат и комуникативен дизайн
Сравнително изкуствознание
Сценичен дизайн и медии
Тракия и културата на Древния свят
Цивилизациите на Евразия
Икономика
Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Бранд мениджмънт (на английски език)
Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Маркетинг мениджмънт
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Международен бизнес и развитие
Международен бизнес и развитие ( на английски език)
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот
Счетоводство и одитинг
    Специализация: Одитинг
    Специализация: Счетоводство
Финанси
    Специализация: Инвестиционен мениджмънт
    Специализация: Финансов мениджмънт
    Специализация: Финансов мениджмънт на стартъпи
Институт за съвременни физически изследвания
Извличане на знания и технологии за големи данни
Информатика
Извличане на знания и технологии за големи данни
Мултимедия и компютърна анимация
    Специализация: компютърни технологии
Софтуерни технологии в Интернет
Управление на проекти по информационни технологии
История
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
Кино, реклама и шоубизнес
Анимационна режисура
Визуална антропология
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
    Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
    Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
Филмово и телевизионно изкуство
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
    Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Фотографско изкуство
Когнитивна наука и психология
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Когнитивна наука (на английски език)
Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
    Специализация: Клинична невропсихология
    Специализация: Когнитивна невропсихология
Организационна и социална психология
Психология на развитието
Медии и комуникация
Дигитални комуникации
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
Международни бизнес комуникации (на английски език)
Музика
Класическа музика
Композиция и дирижиране
    Специализация: Композиция
    Специализация: Оркестрово дирижиране
    Специализация: Хорово дирижиране
Музикално изпълнителство (на английски език)
Музикознание
Мюзикъл – музикална драма и комедия
Поп и джаз музика
Танцово изкуство
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Тонрежисура
Национална и международна сигурност
Киберсигурност
Криминология и политики за превенция на престъпността
    Специализация: Превенция на престъпността
    Специализация: Ресоциализация на криминално проявени лица
Национална и международна сигурност
    Специализация: Вътрешна сигурност
    Специализация: Международна сигурност, миграция, дипломация
Противодействие на престъпността и тероризма
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
    Специализация: Психология на криминалното поведение
Нова българистика
Бизнес комуникации
Лидерство и мениджмънт в образованието
Литература, книгоиздаване, медии
Творческо писане
    Специализация: Творческо писане
Политически науки
Дипломация и международни отношения
Европейско управление
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Политически мениджмънт и публични политики
Стратегическо лидерство (на английски език)
Право
Право
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)
    Специализация: Английски език
    Специализация: Немски език
Природни науки
Екологични експертизи и контрол
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Микробиология
    Модул: Микробиология на храните
    Модул: Микробиология на човека
Средиземноморски и Източни изследвания
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток
Театър
Артистични психо-социални практики и психодрама
Театралнo изкуство и общество
    Специализация: Актьорско майсторство
    Специализация: Драматургия и критическо писане
    Специализация: Режисура и управление
Телекомуникации
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Телекомуникации
    Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
    Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Философия и социология
Език и публичност. Философски и социологически подходи
Социално предприемачество
Център за социални практики
Стратегическо лидерство (на английски език)
Чужди езици и култури
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Лингводидактика
    Специализация: Методически наставник в чуджоезиковото обучение
    Специализация: Учител по чужд език и образователни технологии в ЧЕО
    Специализация: Учител по чужд език на възрастни
    Специализация: Учител по чужд език на деца
    Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Писмен и устен превод
    Специализация: Писмен преводач с (уточнява се езика) език
    Специализация: Устен преводач с (уточнява се езика) език
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)
    Специализация: Английски език
    Специализация: Немски език
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Бранд мениджмънт (на английски език)
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот