Електронен каталог

Майнър програми

 

 От 2020-2021 г. за випуск на майнър-програмите се приема годината на записването им. Тези майнър-програми се отнасят за студентите във всички бакалавърски програми от випуските: 2018-2019 и 2019-2020 г., както и за студентите в МП „Право „ и „Архитектура“ от випуските 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 г.

 

Българистика (Български език, култура и литература)
Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)
Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)
Хуманитарни науки
Англицистика
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Археология
Визуална естетика
Гражданско образование
Египтология (Египетски език, култура и литература)
История
История и комуникация
Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)
Приложен испански език
Приложен италиански език
Приложен немски език
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Приложен френски език
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Русистика (Руски език, култура и литература)
Философия
Социални, стопански и правни науки
Администрация и управление
Антропология
Връзки с обществеността
Дигитална хуманитаристика (на английски език)
Журналистика
Маркетинг
Маркетинг - ДО
Международна политика (на френски език)
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
Психология
Социална работа
Социология
Счетоводство и контролинг
Счетоводство и контролинг ДО
Управление на бизнеса и предприемачество
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Управление на туризма
Управление на туризма - ДО
Финанси
Финанси - ДО
Природни науки, математика и информатика
Биология - обща и приложна
Екология и опазване на околната среда
Екология и опазване на околната среда - ДО
Клетъчна биология и вирусология
Технически науки
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)
Телекомуникации и компютърни технологии
Здравеопазване и спорт
Логопедия
Изкуства
Анимационно кино
Български фолклор - музика и танц
Графика и илюстрация
Графичен дизайн
Живопис и стенопис
Изкуствознание и артмениджмънт
Интериорен дизайн
Керамика, порцелан и 3D керамични форми
Кино и телевизия
Мода
Музика
Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)
Плакат и рекламен дизайн
Реклама
Стъклото в изкуството и дизайна
Сценичен дизайн
Театър - актьорско изкуство
Театър - учене в трупа
Уеб дизайн и графична реклама
Фотография
Сигурност и отбрана
Гражданска и корпоративна сигурност