Електронен каталог

Майнър програми

 

 От 2020-2021 г. за випуск на майнър-програмите се приема годината на записването им. Тези майнър-програми се отнасят за студентите във всички бакалавърски програми от випуските: 2018-2019 и 2019-2020 г., както и за студентите в МП „Право „ и „Архитектура“ от випуските 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 г.

 

Българистика (Български език, култура и литература)
Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)
Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)
Филология
Англицистика
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)
Приложен испански език
Приложен италиански език
Приложен немски език
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Приложен френски език
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Русистика (Руски език, култура и литература)
История и археология
Археология
Египтология (Египетски език, култура и литература)
История
История и комуникация
Философия
Визуална естетика
Гражданско образование
Философия
Социология, антропология и науки за културата
Антропология
Социология
Психология
Психология
Политически науки
Международна политика (на френски език)
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
Социални дейности
Социална работа
Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността
Дигитална хуманитаристика (на английски език)
Журналистика
Администрация и управление
Администрация и управление
Управление на бизнеса и предприемачество
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Икономика
Маркетинг
Маркетинг - ДО
Счетоводство и контролинг
Счетоводство и контролинг ДО
Финанси
Финанси - ДО
Туризъм
Управление на туризма
Управление на туризма - ДО
Биологически науки
Биология - обща и приложна
Клетъчна биология и вирусология
Науки за земята
Екология и опазване на околната среда
Екология и опазване на околната среда - ДО
Комуникационна и компютърна техника
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)
Телекомуникации и компютърни технологии
Обществено здраве
Логопедия
Теория на изкуствата
Изкуствознание и артмениджмънт
Изобразително изкуство
Графика и илюстрация
Живопис и стенопис
Интериорен дизайн
Керамика, порцелан и 3D керамични форми
Мода
Плакат и рекламен дизайн
Стъклото в изкуството и дизайна
Сценичен дизайн
Уеб дизайн и графична реклама
Музикално и танцово изкуство
Български фолклор - музика и танц
Музика
Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)
Театрално и филмово изкуство
Анимационно кино
Графичен дизайн
Кино и телевизия
Реклама
Театър - актьорско изкуство
Театър - учене в трупа
Фотография
Национална сигурност
Гражданска и корпоративна сигурност