ARCM192 Проект: Фитодизайн

Анотация:

Проектът по фитодизайн третира възможностите за приложение на теоретичния материал при проектиране на интериорно озеленяване и неговите форми в различните по предназначение пространства в сгради с определено предназначение -жилищни ,обществени и пр.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Веляна Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познания за възможностите за териториално и обемно-пространствено разполагане на растителността в интериора.
Предварителни изисквания:
Познаване на теорията и изразните средства за осъществяване на проектните решения.Възможности за работа в екип с ландшафтни архитекти.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: