MUSB813 Камерни ансамбли - ІV част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа и е предназначен за студенти от Модул "Музикално изпълнителство", осми семестър на Бакалавърска програма "Музика" - специализации "Музикално изпълнителство" и "Танцово изпълнителство". Това е курс занимаващ се и имащ за цел да развива практически изпълнителските и теоретични знания и умения на всеки един студент в зависимост от инструмента/или вокал/, който той упражнява, уменията за свирене/пеене в камерен ансамбъл - трио, квартет, квинтет, сонатни двойки, както и в поп и джаз ансамбли.

Използва се музикална литература както на български ,така и на английски език.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Ермила Швайцер  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Опитност придобита по време на лекциите която позволява на студента да участва в различни проекти в НБУ и на сцената у нас както и в чужбина.Работа в екип/група/оркестър/камерен оркестър/комбо състав/соло/

Всички форми на изпълнителското музициране.
Предварителни изисквания:
Нотна грамотност и обща музикална култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Jamie Aebersold-jazz exercises-book 1-47

Oscar Peterson-jazz standards

Bill Evans-jazz exemples

Kenny Baron-all time jazz standarts

Средства за оценяване:

Упражнения,домашни задачи,контролни ,оценки от 2 до 6.