VIPB458 Проект: Керамика и порцелан. Смесени техники

Анотация:

Курсът цели да представи на студентите различни видове съвместими и несъвместими техники и технологии при комбинирането на двата материала - керамика и порцелан. Основната задача на курса е да се приложи наученото до момента, като се акцентира върху експеримента при комбинацията на двата материала.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

- особеностите при комбинативните експерименти с шамот и порцелан

- технологичните характеристики на червената глина и порцелана и комбинативните им чрез градене и отливане

2) могат:

- професионално да комбинират и експериментират при работа с всички пластични маси: порцелан, червена глина и шамотизирана глина

- да експериментират в окислителна и редукционна среда


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат базисни познания в работата с глина и порцелан

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен панел към поставените семстриални задачи
  2. Практическа експериментална работа
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1988

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1986

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017