VIPB943 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство II част

Анотация:

Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
 Методи Попов  
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: