POLB846 Практика: Политическо управление

Анотация:

Политически науки

Преподавател(и):

проф. Евгений Дайнов  д-р
гл. ас. Вероника Азарова  д-р
гл. ас. Любомир Стефанов  д-р
ас. Илдико Отова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: