POLB153 Свобода и подчинение в 21-ви век.

Анотация:

Въведение

Историята на последните три века е разказ за това, как хората придобиват все повече свобода и независимост. Нашите предци са минавали през периоди на вътрешнополитическо освобождаване (т.е. въвеждането на демокрацията и равенството), както и на външнополитическо (обявяването на независими държави).

Днес мнозина смятат, че приливът на свободата е приключил; че се намираме във времена на отлив – обратно към привидната сладост на подчинението. Войната срещу свободата върви от много места: авторитарни и диктаторски режими откровено пропагандират ползите от подчинението; фундаменталистки религиозни дейци отхвърлят свободата в полза на отдаването на волята на религиозния лидер; в демократичните страни, крайната левица и крайната десница също поставят под въпрос ползата от свободата.

Що е свобода? За какво служи? Що е подчинение? Наистина ли навлизаме в епоха на загуба на свобода – и какво следва от това?

Такива въпроси ще обсъждаме в курса, на основата на авторитетни текстове и анализи.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Евгений Дайнов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умения

В края на курса студентите ще знаят относителните ползи от свободата и подчинението; както и ще имат инструментите те самите да решават, в какви ситуации и до каква степен биха искали да са свободни или подчинени. Ще имат и уменията да придвижват напред каузи, свързани със свободата.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография

Аристотел. Политика

Лок Д. Втори трактат за управлението

Мил Д. С. За свободата

Бърлин А. Четири есета за свободата

Фром Е. Бягство от свободата

Попър К. В какво вярва Запада?

Каримов И. Събрани съчинения

Скрутън Р. Статии и интервюта

Всеобща декларация за правата на човека

Аналитични матерали от авторитетни сайтове.

Средства за оценяване:

Есе 33%

Анализ 33%

Участие в семинар 33%