POLB151 Религия и политика

Анотация:

• Курсът ориентира студентите в общото пространство на връзката между религията и политиката.

• Формира теоретичен апарат за анализиране на връзките между религиозните и политическите системи.

• Запознава с основни концепции за политиката, държавата и политическите отношения в контекста на връзката религия-политика.

• Дава общи и специализирани знания в областта на развитие на политическите отношения към религията.

• Цели създаване и формиране на умения за проследяване и анализиране на генеалогията на проблемите, възникнали на религиозна основа.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р
доц. Петър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните политически насоки на развитие на отношенията между религията и политиката, държавата и църквата;

• Спецификите на различните политически връзки от Средновековието до Новото време и в контекста на Европейската интеграция.

2) могат:

• Правят сравнителен анализ на основни концепции за мястото и ролята на религията в политическото развитие на обществото;

• Правят сравнителен анализ на различните исторически и политически практики за развитието на отношенията между основните религиозни и политически системи.


Предварителни изисквания:

• Студентите да имат знания в областта на социологията и науките за обществото

• Да боравят с основни понятия от политическата терминология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Айкелман, Дейл и Джеймс Пискатори. Мюсюлманската политика. София, 2002.

2. Александров, Евгени. Речник по международни отношения. София, 2001.

3. Антонов, Емил. Тяхната борба или как евреите завладяха света. София, 2001.

4. Бояджиева, Надя. История на международните отношения. София, 2002.

5. Бърджън, П., Свещената война. В тайния свят на ислямския тероризъм. София, 2002.

6. Григоров, П., Ал Кайда и ислямския тероризъм. София, 2001.

7. Жак, Кр., История на франкмасонството. София, 2004.

8. Канторовиц, Е., Двете тела на Краля. София, 2004.

9. Кернс, Ърл. Християнството през вековете. История на християнската църква. София, 1998.

10. Корм, Дж., Разпадането на Близкия Изток 1956-2004. София, 2005.

11. Кук, М., Коранът. София, 2004.

12. Лакост, Ив (ред.) Геополитически речник на света. София, 2005.

13. Нодон, Пол. Франкмасонството. София, 2001.

14. Нот, К., Хиндуизмът. София, 2002.

15. Полк, У., Съседи и чужденци. Основи на външната политика. София, 2002.

16. Предотвратяване и управление на международни етнически конфликти. София, 2001.

17. Религия и църква в България

18. Ричис, Дж., Библията. София, 2005.

19. Саид, Едуард. Отразяването на Исляма. София, 2002.

20. Сардар, Зияуддин и Зафар Аббас Малик. Представяме ви: Мохамед. София, 2002.

21. Соломон, Н., Юдаизмът. София, 2003.

22. Сора, Стивън. Тайните общества на американския елит. София, 2003.

23. Сурдел, Доминик. Ислямът. София, 1999.

24. Уотс, Алън. Мит и религия. София, 2001.

25. Хънтингтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. София, 2000.

26. Чавдарова, Мария. Балкански страни – политика, икономика, международни връзки. София, 1999.

27. Чуков, В. философия и теория на ислямското право. София,

Средства за оценяване:

Оценката е текуща и ще се състои от 2 компонента:

- писмен текст в размер от 5 до 7 страници, с трите имена, факултетен номер и литература (темите са публикувани). срокът за предаване е края на месец май.

- презентация на текста между 10 и 15 минути.

Ако някой по една или друга причина не е направил презентация е нужно да представи текст в размер на 20 страници и литература.