POLB848 Практика: Европейска политика

Анотация:

Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р
гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: