TEAB839 Проект „Образователен театър“

Анотация:

Идеята на курса е да се приложи игровия метод на преподаване, ориентиран към духа и тялото на детето в средното училищe. При реализацията му студентите от курс „Образователен театър“ създават игрова среда, в която учениците да добият знания в екип.Игровият метод превръща учениците в автори на собственото им образование чрез култивиране на чувствената, сензорната и емоционалната

памет. В основата си този метод води до обвързване на възприемането на новите знания с емоциите

прочети още

Преподавател(и):

доц. Антоанета Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да придобият опит в създаването и контролирането на игрови модели. Те разполагат с една естествена среда, в която прилагат своите знания и умения, като въвличат учениците в игрови ситуации. В процеса на играта се променя интериора на учебната стая и учениците приемат роли, съобразно изикванията на учебния материал по конкретния предмет
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на урок от съотвтния учебник, който предполага използването на игрови метод на преподаване
  2. Структура на урока съобразно принципите на игровия метод на преподаване. Спазва се утвърдената схема: преговор на знанията от предишния урок, преподаване на новия урок, и в края на часа затвърждаване на новите знания с последни въпроси и финална игра
  3. Създаване на игрова среда на терен но при спазване на принципите за преподаване в средното училище.
  4. Учене през и чрез ролеви и ситуационни игри, като приоритетно се работи върху активността на учениците
  5. Превръщане на учениците в автори на собственото им образование чрез култивиране на чувствената, сензорната и емоционалната памет

Литература по темите:

Стейтс, Бърт О. Присъствието на актьора. Три феноменологични модела. – Homo Ludens, 2005, № 11, 205-230

Страсбърг, Лий. Мечта за страст – Развитие на метода. – Театрален бюлетин, 1988, № 4, 125155; 151-224