TEAB838 Семинар „Движенчески театър“

Анотация:

. Придобитите умения по време на курса да позволят на студентите да боравят свободно с различни по стил танцови техники, да разпределят хореографския текст в пространството.

2. На базата на усвоените танцови техники да се осъществи синтез и паралел между тях.

3. Студентите свободно да боравят с текст ползвайки танцова техника за изграждането на солов или ансамблов етюд.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- Познават различни техники за придвижване и пласиране на тялото в пространството.

- Как се съставят различни танцови комбинации по зададен текст, етюди.

2) могат:

- Да изградят свой собствен подход за използване на динамиката на движенията в пространството.

- Да избират собствен подход за изграждането на танцова комбинация комбинирана с текст.

- Ползвайки познанията си за димамичната връзка пространство- тяло да изграждат движенчески композиции.


Предварителни изисквания:
Умения за танцова импровизация.

• Умения за боравене с текст.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. История на танца
  2. Упражнения за координация на тялото, за развитие на двигателните умения на студента – игрови форми
  3. Упражнения за боравене с текст и пространство. Практически занятия 6
  4. Жанра Танцов театър - изразни средства и структура

Литература по темите:

• Видео клипчета – примери за разработка на поведение, заснети от ас. Анна Пампулова

• Видео клипове – www.youtube.com

• Линк към спектакъла „Споделено пространство“ – Държавна опера Стара Загора, 2013г.,Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=osMB-rPem-4

• Линк към спектакъла “PLACEBO” 2013г., УТ, НБУ, Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=UVUcB-PiGeQ

• Линк към спектакъла “Защо сега” 2005г., Софийска опера и балет, Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=ub9200ERwAQ