TEAB830 Танцов театър III част

Анотация:

Курсът цели да изгради собствен подход в анализа и изследвания по конкретни проблеми върху синтеза на танцовите и театрални методи и средства.

Разширяване на изразните средства в областта на танца, театъра и танцовия театър свързани с креативността на студентите .

Оформяне на индивидуални професионален критерии.

Провокиране на интересът към изследвания свързани новите течения и тенденции в развитието на танца, театъра и танцовия театър.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да разграничават елементи на хореография в театрално произведение

• Видове и жанрове в танца и театъра

• Да определят различни функции на музиката в сценичното действие

• Как се структурира едно произведение по хореографски принцип

2) могат:

• Да използват и да взаимодействат с танцови движения на сцена;

• Да приложат знанията си за структурата в музиката към изграждането на театрален откъс;

• Да прилагат средствата на музиката и танца – ритъм, темпо, сила, констраст и т.н. в в театралните си акции.

Пластични решения на базата на Музикалността на движението -прогресия и регресия на ходене ,падане на тялото във всички

посоки /техника/ ,ритмически упражнения с ръцете и краката /координация/.


Предварителни изисквания:
Познания от първите две части на курса.Боравене с танцови термини и усложнени танцови комбинации.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Текст, глас и движение - синтез и нюанси при използване на тези изразни средства.
  2. Запознаване на студентите с отделните компоненти в една синтетична творба.
  3. Работа с пространството. Пласиране на тялото в танцово произведение.
  4. Упражнения за наблюдателност
  5. Техника на падане на тялото на всички страни до пода.
  6. Оформяне на индивидуален почерк и професионален критерий.
  7. Ритъм на глас и движение и техния синтез.
  8. Работа по проект

Литература по темите:

Видео-материали включващи соло-пърформанси на известни изпълнители.

теоретични материали за първосъздателита на модерната техника Марта Греъм и Мърс Кънингъм.