TEAB833 Движенченски театър

Анотация:

Психофизическият тренинг, като комплекс от упражнения, е насочен към постигане на ниво на концентрация у артистите, към общо мускулно освобождаване. Целта е постигане на вътрешна свобода. Идеята е, чрез управление на енергията и овладяване силата на баланса на тялото и динамика в отделните движения, да се насочи артистът в посока на изграждане на екипност, не на работа за солова изява. Разработване на текст и движение.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Анна Пампулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как се съставят различни танцови комбинации по зададен текст, етюди.

2) могат:

• да изпълнявят усложнени комбинации в различни танцови стилове, индивидуално и в дует, използвайки различни текстови форми.

Важно: Всички движения да се изпълняват в съвременна форма, различаваща се от чистата класическа форма.


Предварителни изисквания:
• Умения за танцова импровизация.

• Умения за боравене с текст.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Класически екзерсиз
  2. Съвременна танцова техника – екзерсис
  3. Танцов тренинг – Изграден е на базата на импровизационни танцови елементи по конкретно зададена тема
  4. игрови форми
  5. Упражнения за боравене на танцово движение и пространството.
  6. История на танца

Литература по темите:

• Видео материали – примери за разработка на поведение, заснети от ас. Анна Пампулова

• Видео клипове – www.youtube.com

• Линк към спектакъла „Споделено пространство“ – Държавна опера Стара Загора, 2013г.,Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=osMB-rPem-4

• Линк към спектакъла “PLACEBO” 2013г., УТ, НБУ, Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=UVUcB-PiGeQ

• Линк към спектакъла “Защо сега” 2005г., Софийска опера и балет, Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=ub9200ERwAQ

• Линк към спектакъла “10 врати” 2007г., държавен балет „Арабеск“, Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=8gGzx6HDdlI

• Учебни филми

• CD

• 1.Борисова, Галина, Танцови представи и артистични предпочитания, С., НБУ, 2011г., 403 стр.

• 2.Бурга, Марсел, Техника на танца, ИК-Кама, 2002г., 135стр.

• 3.Янева, Анелия, Хореографски подходи и жанрови преобразявания в балети от класическия репертоар, С., БАН - Институт за изкуствознание, 2009г.

• Статии:

• 1.Никифорова, Диляна, Класически и съвренени танцови техники в академичното обучение по танцов театър- докторантски труд, Д. Никифорова, НАТФИЗ, катедра Сценично движение, 2010г., 148 стр.

• 2.списание ТЕМА, брой 10, раздел Наука, 04. 2012г., 2стр., 2 стр.

• 3.www.studentskigrad.eu, Влияние на комуникативните способности върху професионалната ориентация на ученици от 9 клас, 04.2012г., 6стр.