MGRB823 Проект „България, Гърция и Кипър – страни-членки на ЕС“

Анотация:

Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  
гл. ас. Екатерина Григорова  д-р
доц. Георги Гочев  д-р
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: