MGRB812 Устен превод

Анотация:

Курсът е едносеместриален и се състои от 30 академични часа. В продължение на един семестър студентите се запознават с особеностите на устния превод в съпоставка с писмения превод. Полагат се усилия да се

предизвика в студентите съзнание за качествата, необходими за устния преводач като концентрираност, силна памет,добър слух, търпение и издръжливост.

Обръща се внимание на собеностите на произношението на съвременните гърци и тенденциите на промяна на някои от съчетанията от звукове.

С помощта на автентични записи се анализират особеностите на артикулацията при бързата реч.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1/могат да правят устен превод на писмени съобщения от новогръцки на български и обратно;

2/са в състояние да резюмират устно прослушан актуален запис;

3/успешно водят записки, при които се справят с информация при среден темп на речта;

4/ориентират се в реалиите на двете страни.
Предварителни изисквания:
Успешно завършени курсове по практически новогръцки език

Успешно завършен курс по фонетика и фонология на новогръцкия език

Успешно завършен курс по морфология на новогръцкия език

Успешно завършен курс по история и куртура на съвременна Гърция

Успешно завършен курс по техники на устния преводФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Б.Алексиева, За някои проблеми на синхронния превод, Изкуството на превода, С., 1978

2. Ил.Владова, Външно-търговски термини-структура, семантика, превод.Езикови проблеми на превода. С., 1987 г.

3.А. Гофман, П.Н. Куриленко, Синхронный перевод, Москва, 1987

4. Г.В. Чернов, Основы синхронного перевода, Москва, 1987

5. ?. ???????????, 1994, ?????? ??? ??????????; ????????? ??????????????? ????????, ?????

6. ?.?????????, 1996. ?????? ??? ????? ??? ??????????. ???????? ???????, ?????

7.Georges Mounin, ?? ????????? ?????????? ??? ??????????, ???. ????? ???????, ??????, 2002

Средства за оценяване:

Тест № 1

Тест № 2

Участие в дебат по време на семинарни упражнения