MGRB809 Стаж

Анотация:

Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  
доц. Майя Василева  д-р
гл. ас. Екатерина Григорова  д-р
гл. ас. Георги Гочев  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: