ADVB830 Анимация в рекламата

Анотация:

Анимацията има широко приложение в рекламата. От изцяло анимирани кампании, до интегрирани анимирани елементи, визуални ефекти, флуидни брандове, уеб-базирани приложения и много други.

Курсът проследява исторически развитието на рекламата и как анимацията е неразделна част от повечето рекламни кампании. Въз основа на преглед и анализ на примери на световни и наши рекламни решения, студентите ще се запознаят с предизвикателствата и въздействието на анимацията.

В курса са интегрирани три практически задачи - анимирана типография, анимирано лого и създаване на цялостна презентация, чрез които студентите ще придобият практични умения в създаването на анимирани елементи.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ще получат необходимите познания за въздействието на анимацията в рекламата.

Ще се запознаят с примери на анимация в рекламата.

2) могат:

Да създават анимирани елементи и типография.

Ще се запознаят в детайли с актуални case-studies.

Ще могат да направят презентация с анимирани елементи.


Предварителни изисквания:
- Да имат интерес към motion graphics.

- Да имат графични познания за създаване на лого и типография.

- Да имат интерес към интегриране на анимация в рекламата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

- The Animation Book: A Complete Guide to Animated Filmmaking, by Kit Laybourne, published by New York: Crown Publishing Group, 1998, ISBN: 978-0517886021

- No Logo, Naomi Klein, by published by Knopf Canada, 1999, ISBN: 0-312-20343-8

- Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design, by Austin Shaw, published by Focal Press, 2016, ISNB: 978-1-138-31864-9

- The Theory and Practice of Motion Design: Critical Perspectives and Professional Practice, by R. Brian Stone & Leah Wahlin, published by Routledge, 2018, ISNB: 978-1-138-49079-6

- Creative Motion Graphic Titling for Film, Video, and the Web, by Yael Braha & Bill Byrne, published by Elsevier and Focal Press, 2011, ISBN: 978-0-240-81419-3

- Graphic Design & Opening Titles in Movies, by Gemma Solana & Antonio Boneu, published by Gingko Press, 2014, ISNB: 978-1-584-23537-8

- Transforming Type: New Directions in Kinetic Typography, by Barbara Brownie, published by Bloomsburry Academic, 2015, ISBN: 978-0-8578-5767-5

- Type in Motion: Innovations in Digital Graphics, by Jeff Bellantoni & Matt Woolman, published by Random House Incorporated, 2001, ISBN: 978-08-47823871

- History of Motion Graphics, by Michael Betancourt, published by Wildside Press, 2013, ISBN: 978-1-434441515

- Logo Book Stefan Kanchev, by Magdalina Stancheva, published by Janet 45, 2012, ISBN: 978-9-544918231