ADVB821 Семинар: Работа в рекламна агенция

Анотация:

Курсът е под формата на семинар с различни гост-лектори от бизнеса. Разискват се различни актуални теми - работатат в акаунт одтела, творческият отдел, изграждане на стратегия, работа с подизпълнители, резултати и т.н.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:.

• Как да се справят самостоятелно с конкретни практически казуси от работата в реална среда.

• Теоретични принципи за работа с клиенти и вземане на решения

• Методи и средства за стимулиране на качествени творчески идеи в съчетание с практически бизнес резултати

2) могат:

• Да развият качества за създаване, аргументиране и представяне на идеи

• Да правят избор за подходящи и ефективни творчески решения

• да управляват и отчитат комуникационна кампания.

• Да представят и убеждават клиенти и партньори;

• да представят личните си разработки при кандидатстване за работа като илюстрация на способностите и знанията си.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Среща-разговор с изявен специалист от бизнеса
  2. Практическа екипна работа

Литература по темите:

представена към различните курсове изучавани в праграмата