ADVB805 Онлайн рекламни кампании

Анотация:

Целта на курса по Рекламна комуникация в интернет е да запознае студентите със спецификите, условията и начините за провеждане на ефективна по отношение на постигане на целите и оптимална от гледна точка на ресурси рекламна комуникация в интернет. Интернет е нераделна част от поведението на потребителите. Те знаят, че могат при минимален или нулев разход да извършат важни за тях дейности по набиране на информация, оценка, избор и все по-често покупка. Все по-често потребителите споделят и мнения относно свпите предпочитания и потребителско изживяване с даден продукт или услуга. Интернет има специфики от гледна точка на поведението на потребителите, на възможностите за създаване на съдържание, за интеракция, за честота и други подобни. Интернет в същото време формира и специфично поведение, при което потребителите обработват и реагират на рекламнат комуникация.

Курсът започва с въвеждащ преглед на спецификите на рекламната комуникация в интернет и естествено преминава в темата за интернет рекламната комуникация като част от интегрираните маркетинг комуникации. Ще бъдат обсъдени особеностите на интернет комуникацията от гледна точка на достоверност на комуникацията и на въздействието й. Ще бъдат представени възможните стратегии на онлайн комуникация.

След това се прави детайен преглед на спецификите на онлайн поведението на потребителите и начините за създаване на ефективна комуникация. В частност детайлно се разглежда подхода за потребителска пътека (User journey). Ще бъдат разгледани и отделните инструменти на рекламната комуникация. В частност ще бъдат разгледани фирменитe сайтове, е-mail рекламната комуникация, социалните мрежи, онлайн промоциите, онлайн проучванията и други. Специално внимание ще бъде обърнато на създаването на правилното съдържание и ползването на ключови думи в интернет. От ключово значение за ефективността на рекламната комуникация в интернет е и планирането и изполването на информацията от интернет комуникацията за целите на маркетинга и рекламата.

Курсът завършва с преглед на начините за измерване на ефективността на рекламната комуникация в интернет. Ще бъдат разгледани и участниците в процеса на създаване и управление на рекламна комуникация в интернет.

Дисциплината има за цел да осигури на студентите необходимите знания, подход и владеене на инструментите на създаване, планиране и управление на рекламната комуникация в интернет.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Георги Малчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Спецификите на интернет комуникацията

• Спецификите на интернет поведението на потребителите

• Инструментариума на интернет комуникацията

• Измерителите на ефективност на рекламната комуникация в интернет

2) могат

• Да планират рекламна комуникация в интернет, с цел осигуряване на оптимална реакция и ангажираност на потребителите

• Да участват по-ефективно в подготовката и реализацията на рекламна комуникация в интернет


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания за знания и/или умения на студентите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Заразително, Джона Бергер

Директен и дигитален маркетинг на здравия разум, Дрейтън Бърд

Данни и case studies на IAB Bulgaria за онлайн рекламата в България и Европа

Данни за рекламни комуникации от общодостъпни източници на информация, като: в. Капитал, сп. Мениджър и други, вкл. техни интернет ресурси

Страници на рекламни агенции (секция “portfolio”, “case studies”, “ кампании” - http://www.ddb.com/ddbsofia ; https://next-dc.com/work/ ; http://www.noblegraphics.eu/ ; http://www.all-channels.com/portfolio/ и други

Средства за оценяване:

Тест (анализ на рекламна комуникация - избор от няколко опции)

Групов проект (студентите получават задание от реална компания и създават бриф, имат реален дебриф с "клиента", готвят свои презентации, които представят пред "клиента" и преподавателя и получават много детайлна обратна връзка, след което при небходимост надграждат изготвения от тях проект)

Участия в лекции и проекти за самоподготовка