EDUB853 Стажантска практика в училище

Анотация:

Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

 Лъчезар Африканов  д-р
доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: