EDUB851 Семинар: Разработване на уроци за обучение в електронна среда за начален курс

Анотация:

Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: