EDUB804 Разработване на уроци за обучение в електронна среда за начален курс

Анотация:

Този курс е предназначен да обучи преподаватели, дизайнери на инструкции и всеки, който се интересува от създаване на ефективни онлайн учебни изживявания, с основните умения, необходими за проектиране, разработване и предоставяне на ангажиращо и образователно съдържание за електронно обучение. В хода на програмата студентите ще проучат набор от ключови теми, всяка от които е фокусирана върху максимизирането на потенциала на дигиталните образователни среди.

Започвайки с въведение в основните принципи на електронното обучение, курсът очертава основните педагогически техники, пригодени за цифрови формати. Участниците ще се научат как да интегрират различни мултимедийни елементи – включително аудио, видео и интерактивни графики – за да подобрят ангажираността и задържането на обучаемите. Курсът също така обхваща ефективен сценарий и скриптове, за да помогне на преподавателите да планират и визуализират уроците си по структуриран начин.

Освен това, учебната програма се задълбочава в създаването на интерактивни елементи и използването на геймификация, за да направи ученето едновременно забавно и ефективно. Той разглежда ключовите аспекти на оценяването в електронното обучение, като предоставя стратегии за формулиране на тестове, тестове и механизми за обратна връзка, които са подходящи за онлайн настройки.

Достъпността и приобщаването са основни теми, които гарантират, че учебните материали могат да бъдат достъпни и използвани от студенти с различни нужди и опит. Освен това курсът изследва използването на социални медии и други дигитални платформи като инструменти за разширяване на обучението отвъд традиционните методи и среди.

Поверителността на данните, опасенията за сигурността и етичните съображения в електронното обучение също се разглеждат, подготвяйки участниците да боравят с чувствителна информация отговорно и да създават безопасни учебни среди.

В края на курса студентите ще разгледат настоящите тенденции и бъдещите възможности в електронното обучение, снабдявайки ги със знания не само да бъдат в крак с промените в дигиталното образование, но и да бъдат иноватори в областта.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са новите роли в процеса на обучение

• какви са новите носители на информация

• кои са ИКТ, които могат да се ползват за разработване на уроци в дигитална среда

2) могат:

• да управляват промяната в ролите на учител и ученик

• да създават ИКТ базирано съдържание по четирите основни компонента на урока

• да провеждат обучение в среда за ЕО

• да управляват промяната в графика на обучение, спрямо ползването на ИКТ


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За ползване на ИКТ, уеббазирани приложения и облачни технологии

• владеенето на английски език е желателноФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в електронното обучение: принципи и практики
 2. Проектиране на ефективно съдържание за електронно обучение: Основни техники
 3. Използване на мултимедия в електронното обучение: Интегриране на аудио и видео
 4. Интерактивни елементи в електронното обучение: Подобряване на ангажираността
 5. Стратегии за оценяване в среда за електронно обучение
 6. Сториборд за електронно обучение: Визуален подход към дизайна на курса
 7. Достъпност в електронното обучение: Осигуряване на приобщаващо образование
 8. Ролята на геймификацията в ученето: Мотивация и механика
 9. Използване на социални медии като образователен инструмент
 10. Механизми за обратна връзка в електронното обучение: Непрекъснато подобрение
 11. Платформи за електронно обучение: Преглед на съвременните технологии
 12. Поверителност на данните и сигурност в електронното обучение
 13. Културни съображения в дизайна на електронното обучение
 14. Оценяване на електронното обучение: методи и показатели
 15. Бъдещи тенденции в електронното обучение: иновации и възможности

Литература по темите:

1. Majumdar, S. 1997. Network based flexible learning: Prospects and challenges in the 21st Century: Invited keynote address at the International Conference of Vocational Education and Training (IVETA ’97), Helsinki, Finland. August 24-28.

2. Resta, P. (Ed.). 2002. Information and Communication Technologies in Teacher Education: A Planning Guide. UNESCO, Paris.

3. Zhu, Z.T. 2003, On Educational Informatization and the transforms of educational cultures, in Journal of Global Chinese Society of Computers in Education, Vol.1.

4. Phillips, Rob (1997) The Developer’s Handbook to Interactive Multimedia: A practical guide for educational application. London: Kogan Page

5. Majumdar, S., and Park, M., 2002. Pedagogical Framework for On-line learning, Published in the book entitled "Transforming TET Institution: The CPSC way: Book published by CPSC, ISBN : 971-8557-70-9.

6. Glenn, D., 2004. Scholars Who Blog, Chronicle of Higher Education. http://chronicle.com/free/v49/i39/39a01401.htm.

7. National Science Teachers Association (1998). CASE Draft Standards for the Preparation of Teachers of Science, http://www.nsta.org/nstapubs

8. Shulman, L (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review 57.

9. Ng, W.K., 2005. Pedagogical Principles and Instructional Design of Lessons Using ICT, Presentation to Expert Meeting on Training Modules on the Effective Use of ICT in Teaching and Learning, Bangkok, Thailand. January 20-21.

10. Witfelt, C. (2000). Educational Multimedia and Teachers' Need for New Competencies to Use Educational Multimedia. Education Media International, 37

11. Harmon, W, S & Jones, G, M (1999) : “The Five levels of Web use in education: Factors to consider in planning online courses” Education Technology Nov-Dec, 1999, pp-28-3