POLS800 Стаж: част III

Анотация:

Политиката и обществото (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Любомир Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: