ARAB840 Арабски ръкописи

Анотация:

Целта на курса е да подготви студентите с работа с арабски ръкописи на базата на колекцията от текстове, които се съхраняват на територията на България и които сами по себе си представляват забележително културно наследство.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

 Анка Стоилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат да каталогизират и разчитат арабски ръкописи.
Предварителни изисквания:
арабски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

участие в семинарни упражнения